Jazykové a jiné kurzy

Nabízené kurzy pro děti i dospělé.

Nabídku doučovacích kurzů ze školních předmětů pro děti (např. angličtina) naleznete zde.

Angličtina, franzouzština, němčina a další kurzy. Přihlásit se můžete zde. Ceník zde.

Nabízíme skupinové kurzy (3-7 osob), twin kurzy (2 osoby), individuální hodiny (1 osoba) a u dětských kurzů uzavřené skupiny (3-4 děti). Skupinové lekce budou otevřeny dle počtu přihlášených.

Angličtina pro dospělé

Kurz angličtiny pro dospělé. Určeno pro začátečníky, věčné začátečníky i mírně pokročilé. Ceník zde.

délka lekce: 55 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny

kdy: skupinová výuka - termín bude upřesněn

kdy: twin kurz, individuální hodiny - dle domluvy

Angličtina pro dospělé - konverzace

Intenzivnější kurzy konverzace v anglickém jazyce trvají 90 minut. Cena ve skupině o 3-7 osobách je 250 Kč / osoba / 90 minut.

délka lekce: 90 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny

kdy: skupinová výuka - termín bude upřesněn

kdy: twin kurz, individuální hodiny - dle domluvy

Business english

Kurzy obchodní angličtiny v praxi jsou určeny pro dospělé. Ceník zde.

délka lekce: 55 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny

kdy: skupinová výuka - termín bude upřesněn

kdy: twin kurz, individuální hodiny - dle domluvy

Příprava na FCE

Kurz přípravy na zkoušky pro získání anglického certifikátu FCE (First Certificate in English) pro studenty středních škol i dospělé. Tato mezinárodně uznávaná zkouška odpovídá úrovní B2. Náplní tohoto kurzu je zájemce o certifikát na zkoušku důkladně připravit a procvičit oblasti, ve kterých se student necítí nejlépe. Ceník zde.

délka lekce: 55 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny

kdy: skupinová výuka - termín bude upřesněn

kdy: twin kurz, individuální hodiny - dle domluvy

Němčina pro dospělé

Kurz německého jazyka pro dospělé, který je určen začátečníkům, věčným začátečníkům i mírně pokročilým. Ceník zde.

délka lekce: 55 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny

kdy: skupinová výuka - termín bude upřesněn

kdy: twin kurz, individuální hodiny - dle domluvy

Francouzština pro dospělé

Kurz francouzského jazyka pro dospělé, který je určen začátečníkům, věčným začátečníkům i mírně pokročilým. Metoda výuky klade důraz na interakci mezi studenty a lektorem a na emoční vyjadřování. Ceník zde.

délka lekce: 55 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny

kdy: skupinová výuka - termín bude upřesněn

kdy: twin kurz, individuální hodiny - dle domluvy

Čeština pro cizince / Czech for foreigners

Kurz českého jazyka pro cizince. Cena za kurz bude případně upřesněna. / If you want to learn Czech, contact us for more details.

Základy rétoriky a prezentace - děti

Kurz je určen pro děti od 10 let, které se v kurzu naučí základům správného mluveného projevu (správné dýchání, nastavení mluvidel, artikulace a intonace, hospodaření s dechem, hlavová a hrudní rezonance, zvládání trémy u tabule, základy moderování, tvorba vlastních textů a nácvik jejich přednesu, možnost nastudování jednoduchých divadelních výstupů, recitace, intonace v mluvním projevu). Ceník zde.

Lektor: Alexandra Merunková.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy-  termín bude upřesněn

kdy: twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina - dle domluvy

Základy rétoriky a prezentace - dospělí

Kurz pro dospělé prohlubuje komunikační a prezentační dovednosti. Ceník zde.

Umění prezentace: příprava, obsah prezentace, metody, jak zaujmout posluchače, navození přátelské atmosféry práce s pauzou, reakce na nepříjemné dotazy z publika, nácvik modelových situací, zvládání nesouhlasu.

Veřejný projev: hlasová příprava, dramaturgická výstavba projevu, univerzální schéma veřejného projevu, užitečné a neužitečné formulace, práce s pauzou

délka lekce: 55 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny

kdy: skupinová výuka - termín bude upřesněn

kdy: twin kurz, individuální hodiny - dle domluvy