Doučování

Nabízené kurzy pro děti

Angličtina pro 1. i 2. stupeň, matematika, český jazyk, německý jazyk, příprava na přijímací zkoušky, fyzika, pomoc žákům s dysporuchami nebo s SPÚ a další. Přihlásit se můžete zde. Ceník zde. Nabízíme skupinové kurzy (3-7 dětí), twin kurzy (2 děti), individuální hodiny (1 dítě) a uzavřené skupiny (3-5dětí).

Angličtina - předškoláci a 1. třída

Kurz angličtiny pro předškoláky a žáky 1. tříd - rhymes, songs, games. Další informace zde. Ceník zde.

délka lekce: 45 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 


Angličtina - 2. a 3. třída

Kurz angličtiny pro žáky 2. a 3. tříd. Větší pozornost je věnována práci s texty. Další informace zde. Ceník zde.

délka lekce: 45 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy

Angličtina - 4. třída

Kurz angličtiny pro žáky 4. tříd, jehož cílem je rozšíření slovní zásoby. Další informace zde. Ceník zde.

délka lekce: 45 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 


Angličtina - 5. třída

Kurz angličtiny pro žáky 5. tříd, jehož cílem je zábavnou formou naučit děti použít již získané vědomosti v praxi (přirozený projev). Další informace zde. Ceník zde.

délka lekce: 45 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy


Angličtina - 6. třída

Kurz angličtiny pro žáky 6. tříd. Rozvoj přirozeného projevu, interakce. Další informace zde. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 

Angličtina - 7. třída

Kurz angličtiny pro žáky 7. tříd, jehož cílem je příprava žáků na pokročilejší úroveň znalosti jazyka. Další informace zde. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 

Angličtina - 8. třída

Kurz angličtiny pro žáky 8. tříd. Procvičování a prohlubování školních znalostí. Další informace zde. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 


Angličtina - 9. třída

Kurz angličtiny pro žáky 9. tříd. Procvičování a prohlubování školních znalostí. Další informace zde. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 


Angličtina - konverzace pro 2. stupeň ZŠ

Kurz angličtiny pro žáky 2. stupně ZŠ. Snaha o plynulý projev. Další informace zde. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 

Angličtina - opakování gramatiky pro střední školy

Kurz angličtiny pro žáky středních škol. Procvičování a prohlubování školních znalostí anglické gramatiky. Další informace zde. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 


Angličtina - příprava k maturitě

Kurz pro žáky středních škol a středních odborných učilišť, který je zaměřen na procvičování všech částí maturitní zkoušky - poslech, didaktický test, písemná práce, ústní zkouška. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 


Příprava z anglického jazyka na zkoušky YLE

Přípravný kurz na cambridgeské zkoušky z anglického jazyka. Kurz je určen pro děti od 7 do 12 let. Další info zde. Cena tohoto kurzu není stanovena, pokud máte zájem, kontaktujte nás.

délka lekce: 50 min

forma: skupinová výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

Němčina - kondiční hodiny pro 2. stupeň ZŠ

Kondiční hodiny německého jazyka pro žáky 2. stupně ZŠ. Procvičování, opakování a upevňování učiva. Lze objednat pouze tolik lekcí, kolik je potřeba k procvičení určité látky. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 


Skupinová němčina pro 7. třídu ZŠ

Kurz němčiny pro žáky 7. tříd. Procvičování a prohlubování školních znalostí. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy - pátek od 14 hod

Čeština - kondiční hodiny pro žáky 4. a 5. tříd

Kondiční hodiny českého jazyka pro žáky 4. a 5. tříd. Procvičování, opakování a upevňování učiva. Lze objednat pouze tolik lekcí, kolik je potřeba k procvičení určité látky. Ceník zde.

délka lekce: 45 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy

Čeština - kondiční hodiny pro 2. stupeň ZŠ

Kondiční hodiny českého jazyka pro žáky 2. stupně ZŠ. Procvičování, opakování a upevňování učiva. Lze objednat pouze tolik lekcí, kolik je potřeba k procvičení určité látky. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 


Matematika - kondiční hodiny pro 1. stupeň ZŠ

Kondiční hodiny matematiky pro žáky 1. stupně ZŠ. Procvičování, opakování a upevňování učiva. Lze objednat pouze tolik lekcí, kolik je potřeba k procvičení určité látky. Ceník zde.

délka lekce: 45 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 


Matematika - kondiční hodiny pro 2. stupeň ZŠ

Kondiční hodiny matematiky pro žáky 2. stupně ZŠ. Procvičování, opakování a upevňování učiva. Lze objednat pouze tolik lekcí, kolik je potřeba k procvičení určité látky. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy

Příprava k maturitě

Přípravné lekce ze školních předmětů k maturitě pro žáky středních škol. Čeština, matematika i další předměty. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy


Doučování pro středoškoláky

Kurz pro žáky středních škol, kteří potřebují pravidelně a systematicky opakovat a upevňovat středoškolské učivo. Probíraná látka se přizpůsobí aktuální školní výuce. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 


Fyzika - kondiční hodiny pro 2. stupeň ZŠ

Kondiční hodiny fyziky pro žáky 2. stupně ZŠ. Procvičování, opakování a upevňování učiva. Lze objednat pouze tolik lekcí, kolik je potřeba k procvičení určité látky. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 

Příprava na přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá šestiletá gymnázia - český jazyk

Kurz pro žáky 2. stupně ZŠ slouží jako souhrnná příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka na střední školy, čtyřletá nebo šestiletá gymnázia. Školní učivo bude opakováno a rozšiřováno o náročnější úkoly. V rámci hodin si budeme jednotlivá témata vysvětlovat, procvičovat, hledat řešení i chyby, společně opravovat. Děti se naučí orientovat v typologii úloh a seznámí se s různou podobou testů a otázek z minulých let (Scio, Cermat). Nabízíme pouze skupinové lekce. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy


Příprava na přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia - matematika

Kurz pro žáky 2. stupně ZŠ slouží jako souhrnná příprava k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školy, čtyřletá nebo šestiletá gymnázia. Školní učivo bude opakováno a rozšiřováno o náročnější úkoly. V rámci hodin si budeme jednotlivá témata vysvětlovat, procvičovat, hledat řešení i chyby, společně opravovat. Děti se naučí orientovat v typologii úloh a seznámí se s různou podobou testů a otázek z minulých let (Scio, Cermat). Nabízíme pouze skupinové lekce. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy 


Příprava na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

Kurz pro žáky 1. stupně ZŠ slouží jako souhrnná příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia (český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady). Školní učivo bude opakováno a rozšiřováno. V rámci hodin si budeme jednotlivá témata vysvětlovat, procvičovat, hledat řešení i chyby, společně opravovat a zdůvodňovat. Děti se naučí orientovat v typologii úloh a seznámí se s různou podobou testů a otázek z minulých let (Scio, Cermat). Lektoři upřednostňují aktivní a individuální přístup ke studentům. Nabízíme pouze skupinové lekce. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina

kdy: skupinová výuka - odpolední kurzy - středa od 15 hod, od 16 hod,od 17 hod


Pomoc žákům s dysporuchami

Kurz pro žáky 1., 2. a 3. tříd s dysporuchami, ve kterém je kladen důraz na podporu koncentrace, pozornosti, prostorové představivosti a rozvoj zrakového a sluchového vnímaní. Lze probírat učivo českého jazyka a matematiky. Učivo se opakuje aktivnější formou (hry, pohyb), aby dítě udrželo pozornost. Hodiny lze po domluvě zkrátit. Ceník zde.

délka lekce: 45 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina


Pomoc žákům s SPÚ - angličtina konverzace

Kurz je určen pro žáky 2. stupně ZŠ se speciální poruchou učení (SPÚ). Základem lekcí je rozšiřování slovní zásoby a základních anglických frází. Učivo se opakuje aktivnější formou (hry, pohyb), aby dítě udrželo pozornost. Hodiny lze po domluvě zkrátit. Ceník zde.

délka lekce: 50 min

forma: skupinový výuka, twin kurz, individuální hodiny, uzavřená skupina