Lektoři
Tým lektorů tvoří zkušení pedagogové se zodpovědným přístupem k výuce. Příjemná atmosféra a povzbuzení studentů ke studiu je samozřejmostí.

Mgr. Blanka Soukupová

 • Pedagogická fakulta UK Praha - učitelství 1.stupeň
 • specializace - anglický jazyk s didaktikou, TV
 • mezinárodní zkouška z anglického jazyka - FCE
 • ve školství 22 let

Ing. Vladimíra Knotková

 • VŠE - obor ekonomika zahraničního obchodu
 • mezinárodní zkouška z anglického jazyka - FCE
 • ve školství 15 let

Bc. Veronika Rogers

 • lektorka angličtiny na jazykových školách s 15 letou praxí

Mgr. Pavla Kladrubská

 • Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Plzeň - učitelství pro 1.stupeň
 • ve školství 20 let

Mgr. Renata Bolková

 • Pedagogická fakulta České Budějovice - obor matematika a fyzika
 • ve školství 26let

PhDr. Lenka Krupková

 • Filozofická fakulta univerzity J.E.Purkyně Brno, obor čeština, dějepis
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno - obor speciální pedagogika
 • ve školství přes 30 let

Blanka Majerová

 • Gymnázium Benešov - pedagogické zaměření
 • ve školství 30 let

Ing. Dana Dalešická

 • ČZU Praha - agrotechnická fakulta; státní zkoušky z psychologie a pedagogiky
 • státní zkouška z NJ - úroveň B2
 • ve školství 21 let

Mgr. Eva Kácovská

 • FF Univerzity Palackého Olomouc, obor - historie, bohemistika
 • Pedagogická fakulta UK Praha, obor - anglistika
 • ve školství 15 let

Marek Aschermann, DiS

 • TOEFL - mezinárodní test z anglického jazyka
 • jazykové školy - Sevilla Enforex, Valencia Enforex (španělština)
 • ve školství 12 let
 • privátní výuka a pobyt v zahraničí USA, Jižní Amerika

 Bc.Martin Mydlář

Matěj Zorek

Mgr. Zuzana Michailidou 

Mgr. Hana Lajdová

 • ve školství přes 35 let

Mgr. Jana Seibertová

 • ve školství přes 35 let

Alexandra Meruňková

 • Státní konzervatoř v Praze, obor hudebně - dramatický
 • redaktorka, šéfredaktorka, dramaturgyně
 • lektorka kurzu rétoriky, komunikace, prezentace;
 • Československý a Český rozhlas, radio Plus, radio Vox

Mgr. Zdenka Amdouniová

 • FF UK obor filozofie a dějepis; univerzita v Tunisu - postgraduál
 • průvodkyně ve francouzštině; ústav jazykové přípravy UK
 • ve školství 10 let