Lektoři

Tým lektorů tvoří zkušení pedagogové se zodpovědným přístupem k výuce. Příjemná atmosféra a povzbuzení studentů ke studiu je samozřejmostí.

Mgr. Blanka Soukupová

 • Pedagogická fakulta UK Praha - učitelství 1.stupeň
 • specializace - anglický jazyk s didaktikou, TV
 • mezinárodní zkouška z anglického jazyka - FCE
 • ve školství 27 let

Ing. Vladimíra Knotková

 • VŠE - obor ekonomika zahraničního obchodu
 • mezinárodní zkouška z anglického jazyka - FCE
 • ve školství 20 let

Bc. Veronika Rogers

 • lektorka angličtiny na jazykových školách s 20 letou praxí
 • mezinárodní zkouška z anglického jazyka

Mgr. Pavla Kladrubská

 • Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Plzeň - učitelství pro 1.stupeň
 • ve školství 27 let

Mgr. Renata Bolková

 • Pedagogická fakulta České Budějovice - obor matematika a fyzika
 • ve školství 30let

Mgr. Zuzana Michailidou 

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústtí nad Labem
 • učitelství pro SŠ - německý jazyk a literatura, dějepis
 • anglický jazyk - pokročilá úroveň
 • učitelská praxe 6 let

Mgr. Miroslava Soušková

 • učitelství 1. stupně ZŠ
 • učitelská praxe 40 let
 • mezinárodní zkouška z anglického jazyka FCE

Mgr. Jana Mlezivová

 • Pedagogická fakulta UK Praha 
 • český jazyk a literatura, francouzský jazyk
 • lektorská praxe 5 let

Mgr. Zdenka Amdouniová

 • FF UK obor filozofie a dějepis; univerzita v Tunisu - postgraduál
 • průvodkyně ve francouzštině; ústav jazykové přípravy UK
 • ve školství 15 let

Alexandra Meruňková

 • Státní konzervatoř v Praze, obor hudebně - dramatický
 • redaktorka, šéfredaktorka, dramaturgyně
 • lektorka kurzu rétoriky, komunikace, prezentace;
 • Československý a Český rozhlas, radio Plus, radio Vox

Mgr. Jana Seibertová

 • ve školství přes 40 let

Mgr. Hana Lajdová

 • ve školství přes 40 let

Blanka Majerová

 • Gymnázium Benešov - pedagogické zaměření
 • ve školství 35 let, učitelka českého jazyka

Mgr. Eva Kácovská

 • FF Univerzity Palackého Olomouc, obor - historie, bohemistika
 • Pedagogická fakulta UK Praha, obor - anglistika
 • ve školství 15 let

Vendula Veselá

Kroužky, o.p.s. - zastupující lektorka kroužků angličtiny v MŠ a ZŠ

12/2018-7/2019 Rytmik Dětem o.p.s. - lektorka kroužku angličtiny v MŠ

11/2018-7/2019 Leap CZ s.r.o. - odborná asistentka lektorky angličtiny v MŠ

Vzdělání

2014-2018 Středoškolské

Certifikáty

duben 2019 ČČK Základní norma zdravotnických znalostí

červen 2019 Jazyková zkouška CAE (Certificate in Advanced English)

 anglilický jazyk: úroveň C1