Podmínky

  • Vyplněním přihlášky a jejím odesláním souhlasíte s tím, že údaje uvedené v přihlášce může Vzdělávací centrum Eden (Ke Škole 1388, 25210 Mníšek pod Brdy) uchovávat pro interní potřebu (podle zákona č. 101/2000 Sb). S poskytnutými daty budeme zacházet zodpovědně v souladu s GDPR.

  • Ve zpětném potvrzení Vaší přihlášky zašleme e-mailem rezervaci v kurzu.  Odesláním přihlášky jste přihlášeni na aktuální školní rok. Jako variabilní symbol při převodu na účet uvádějte číslo faktury.

  • Pokud lekce odpadne (např. z důvodu nepřítomnosti lektora), bude nahrazena. Změny v rozvrhu budou včas oznámeny s návrhem náhradních termínů. Po třech po sobě jdoucích omluvených absencí vracíme za tyto lekce peníze.

  • Minimální počet studentů ve skupině je 3, pokud skupina nedosáhne minim. počtu, kurz nebude otevřen. 

  • Děti nosí na výuku nezbytné pomůcky (např. sešit, pero, pastelky, nůžky - vybavený penál). Po skončení lekce děti odcházejí na vlastní zodpovědnost z centra Eden.

  • Pokud se přihlašujete do již probíhajícího kurzu, zaplatíte přiměřenou ceníkovou  částku.

  • Přípravné kurzy na přijímací zkoušky nezaručují přijetí na střední školy.

  • Žákem Centra Eden se stáváte po zaplacení ceníkové částky. Pokyny k zaplacení Vám pošleme e-mailem.

  • Za omluvenou individuální lekci 24 hodin předem vracíme celou částku. Ve skupinovém kurzu vracíme peníze za 3 po sobě omluvené hodiny.

  • Žáci Vzdělávacího Centra Eden jsou zodpovědní za své věci během vyučovací lekce.