Podmínky

  • Vyplněním přihlášky a jejím odesláním souhlasíte s tím, že údaje uvedené v přihlášce může Vzdělávací centrum Eden (Ke Škole 1388, 25210 Mníšek pod Brdy) uchovávat pro interní potřebu (podle zákona č. 101/2000 Sb). S poskytnutými daty budeme zacházet zodpovědně v souladu s GDPR.

  • Ve zpětném potvrzení Vaší přihlášky zašleme e-mailem rezervaci v kurzu a fakturu pro uhrazení celé částky. Přihláška se stává platnou až po uhrazení celé částky. Odesláním přihlášky jste přihlášeni na jedno pololetí školního roku. Jako variabilní symbol při převodu na účet uvádějte číslo faktury.

  • Pokud lekce odpadne (např. z důvodu nepřítomnosti lektora), bude nahrazena. Změny v rozvrhu budou včas oznámeny s návrhem náhradních termínů. Po třech po sobě jdoucích omluvených absencí vracíme za tyto lekce peníze.

  • Minimální počet studentů ve skupině je 3, pokud skupina nedosáhne minim. počtu, kurz nebude otevřen. 

  • Děti nosí na výuku nezbytné pomůcky (např. sešit, pero, pastelky, nůžky - vybavený penál). Po skončení lekce děti odcházejí na vlastní zodpovědnost z centra Eden.

  • Pokud se přihlašujete do již probíhajícího kurzu, zaplatíte přiměřenou ceníkovou  částku.

  • Přípravné kurzy na přijímací zkoušky nezaručují přijetí na střední školy.

  • Žákem Centra Eden se stávate po zaplacení ceníkové částky. Pokyny k zaplacení Vám pošleme e-mailem po vyplnění přihlášky.

  • Za omluvenou individuální lekci 24 hodin předem vracíme celou částku. Ve skupinovém kurzu vracíme peníze za 3 po sobě omluvené hodiny.

  • Žáci Vzdělávacího Centra Eden jsou zodpovědní za své věci během vyučovací lekce.