Kurzy a výuka

Poskytujeme jazykové i jiné kurzy pro děti i dospělé a doučovací kurzy pro žáky základních a středních škol. Výuka probíhá v pololetních kurzech v učebnách Vzdělávacího centra Eden, Ke škole 1388, Mníšek pod Brdy.

Kurz probíhá vždy 1. nebo 2. pololetí stávajícího školního roku (v kurzu lze pochopitelně pokračovat i v dalším pololetí). Přihlásit se můžete i v průběhu pololetí a doplatíte pouze ceníkovou cenu zbývajících lekcí.

Podle počtu účastníků rozdělujeme kurzy na skupinové (3 - 7 osob), twin kurzy (2 osoby) a individuální lekce (1 osoba). Novinkou pro školní rok 2017 / 2018 je možnost uzavřených skupin u všech dětských kurzů, které budou tvořit 3-4 děti. Pozn.: U kurzů Příprava na přijímací zkoušky nabízíme pouze skupinové lekce.

Skupinová výuka využívá přirozené soutěživosti a hravosti dětí i studentů. Umožňuje přejímat zkušenosti a znalosti od vrstevníků a vede k větší aktivitě a výkonům. Je vhodná pro ty z vás, kteří jste aktivní, máte rádi soupeření a jste orientovaní na výsledek. Ve skupině je maximálně sedm studentů. Skupinové lekce budou otevřeny dle počtu přihlášených.

Individuální výuka je vhodná pro ty z vás, kteří jste schopni se plně soustředit celých 50 minut (případně 55 minut u dospělých nebo 45 minut u dětí 1. stupně), pracujete raději v klidu a chcete mít lektora jen pro sebe. Je rovněž vhodnější pro doučování školních předmětů, kde tápete. Snadněji odhalíme příčiny chyb a odstraníme je. Náplň výuky i tempo je přímo určováno vašimi potřebami.

Výuka ve dvojici, stejně jako uzavřená skupina pro 3-4 děti spojuje výhody individuální výuky (lektor jen pro Vás, snadné odhalení chyb, efektivita) a skupinové výuky (akčnost, hravost, soupeření).

V případě zrušení lekce z důvodu nepřítomnosti lektora bude lekce nahrazena v jiném, vám vyhovujícím termínu.

Pokud jste nenašli pro Vás vhodný kurz, neváhejte nás kontaktovat, pokusíme se nabídnout nový kurz podle Vašich představ.

Změny v rozvrhu jsou možné. Ve školním roce 2018 / 2019 jsme výuku zahájili 17. září 2018. Ve dnech státních svátků a prázdnin se neučí, ovšem výuka v těchto dnech je možná po předchozí domluvě. Ve prvním pololetí školního roku 2018 / 2019 se v Centru Eden neučí ve dnech 29. 10. - 2. 11. 2018, dále od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019.

Lekce pro dospělé trvají 55 minut (výjimkou je kurz Angličtina pro dospělé - konverzace, který trvá 90 minut), pro děti 1. stupně 45 minut a pro žáky 2 stupně 50 minut. Lekce lze po domluvě zkrátit, cena za lekci se ovšem nemění. Vzhledem ke školním povinnostem dětí se dětské lekce většinou konají odpoledne, dopolední část v rozvrhu je volná pro dospělé.