Příprava z anglického jazyka na zkoušky YLE

Příprava cambridgeské zkoušky pro děti nabízíme přípravné kurzy ke zkouškám z anglického jazyka úroveň YLE (young learners) - z obsahu samotných zkoušek (viz níže) je i náplň našich kurzů procvičení a upevnění jednotlivých dovedností, testování nanečisto jako zpětná vazba lektora / žáka / rodiče a zároveň seznámení se s formátem zkoušek Co to je? Zkoušky, které jsou určeny pro děti mezi 7 - 12 lety, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základních nebo jazykových školách. Zkoušky upevňují všechny 4 jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Jedná se především o motivační zkoušky, zaměřené na praktické jazykové dovednosti. Děti jsou podporovány k tomu, aby aktivně komunikovali, získali více praxe a vzrostla jim sebejistota YLE zkoušky jsou dostupné na třech úrovních: Starters - základní úroveň Movers - úroveň A1 Flyers - úroveň A2